Partnerzy inicjatywy

Polska Izba
Spedycji i Logistyki

Polska Izba Spedycji i Logistyki jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu międzynarodowych i krajowych usług spedycyjnych, logistycznych, przewozowych, agencji celnych oraz innych usług związanych z obsługą obrotu towarowego. PISiL jest członkiem narodowym International Federation of Freight Forwarders Association „FIATA” w Zurichu, członkiem European Organisation for Forwarding and Logistics  „CLECAT” w Brukseli, członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, oraz członkiem stowarzyszonym Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Więcej informacji na: www.pisil.pl

Operator intermodalny działający na rynku od 2005 roku. Spółka organizuje sieć regularnych połączeń kolejowych skorelowanych z dowozami do drzwi klientów w Polsce, Niemczech, Holandii i Belgii. W relacji z portami: Gdańsk, Gdynia, Hamburg, Rotterdam, Antwerpia PCC Intermodal organizuje codzienne pociągi intermodalne z Centralnej Polski, Dolnego Śląska, Górnego Śląska oraz Podkarpacia. Operator zarządza 5 lądowymi terminalami przeładunkowymi. Firma organizuje ok. 5 000 pociągów intermodalnych rocznie. Zatrudnia ponad 400 osób. Więcej informacji na: www.pccintermodal.pl

Firma zajmująca się organizacją przesyłek zarówno w relacjach krajowych, jak i międzynarodowych, pociągów z kontenerami block train oraz całopociągowych towarów masowych w wagonach odkrytych, platformach jak i w wagonach specjalistycznych. Q4Rail posiada duże doświadczenie w transporcie kontenerów, węgla i kruszyw oraz innego rodzaju grup towarowych. Specjalizuje się w organizowaniu dedykowanych pociągów na bocznicę Klienta wykorzystując istniejącą infrastrukturę. Firma posiada także rozwiązania kolejowe dla Klientów nieposiadających bocznic kolejowych, ale posiadających zakład lub magazyn w pobliżu istniejącej linii kolejowej. Więcej informacji na: www.q4rail.com

Captrain Polska Sp. z o.o., której pośrednio właścicielem jest SNCF, operuje na terenie całego kraju lecz z uwagi na przynależność do grupy kapitałowej specjalizuje się w przewozach międzynarodowych. W ramach przewozów całopociągowych, realizuje zarówno duże kontrakty, jak i przewozy spotowe. Aktualnie firma obsługuje przede wszystkim branżę intermodalną, stalową, petrochemiczną oraz rynek materiałów budowlanych. Captrain Polska, jako jeden z nielicznych prywatnych przewoźników oferuje przewozy transgraniczne z i na Litwę, Białoruś, Ukrainę i Rosję Więcej informacji na: www.captrain.pl

CTL Północ należy do Grupy CTL Logistics. Od kilkunastu lat zajmuje się obsługą kolejową bocznic, terminali  i portów morskich stanowiąc niezwykle istotne dla całokształtu biznesu Grupy CTL ogniwo. Spółka specjalizuje się w obsłudze potoku towarów na terenie portów, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi manewrowej w Portach Gdynia, Gdańsk i Szczecin. Obsługuje wszystkie nabrzeża portowe oraz bocznice w ich obrębie. Oferuje też usługi związane z asystowaniem podczas załadunku i rozładunku wszystkich grup towarowych. Więcej informacji na: www.ctl.pl

LOTOS Kolej jest drugim największym kolejowym przewoźnikiem w Polsce pod względem pracy przewozowej oraz liderem na rynku przewozów towarów niebezpiecznych. Spółka eksploatuje ponad 120 lokomotyw i około 4 500 wagonów, świadcząc usługi dla Grupy Kapitałowej LOTOS a także dla klientów zewnętrznych. Ponadto spółka wykonuje czynności ekspedycyjne na bocznicy kolejowej, a także oferuje wynajem i serwis techniczny taboru kolejowego. W nowoczesnej oczyszczalni wykonywane są usługi czyszczenia cystern kolejowych, a w symulatorze lokomotywy Dragon 2 odbywają się szkolenia maszynistów. LOTOS Kolej od 2015 roku samodzielnie realizuje przewozy na terenie Republiki Federalnej Niemiec, od 2020 roku uzyskała również licencję na przewozy w Republice Czeskiej. Więcej informacji na: www.lotoskolej.pl

Loconi Intermodal S.A. jest spółką akcyjną działającą na polskim rynku od 2011 r. Dzięki codziennemu zaangażowaniu wszystkich pracowników tworzących firmę, w ciągu niespełna 8 lat wyrosła na lidera rynku operatorów intermodalnych w Polsce. Terminowo, ekologicznie i bezpiecznie organizuje przewóz skonteneryzowanych ładunków, sprawnie łącząc transport kolejowy na możliwie najdłuższym odcinku trasy z transportem drogowym na odcinku ostatniej mili. Organizuje transport intermodalny ponad 150 firmom spedycyjnym oraz armatorom, którzy na coraz większą skalę oferują swoim klientom odwozy kontenerów na odcinku lądowym. Więcej informacji na: www.loconi.pl

Grupa Omega Pilzno to przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne zajmujące się przewozami krajowymi i międzynarodowymi. Firma istnieje na rynku od 1992 roku – inwestycje i systematyczny rozwój doprowadziły do poszerzania oferty i uformowania się firmy, zaliczanej dziś do grona liderów w swojej branży. Spółka posiada flotę blisko 700 pojazdów, 5 magazynów logistycznych i zatrudnia ponad 1000 pracowników. Więcej informacji na: www.omega-pilzno.com.pl

Polska Federacja Producentów Żywności została powołana w celu zapewnienia efektywnego współudziału podmiotów gospodarczych w tworzeniu prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków rozwoju sektora żywnościowego, jednej z największych i najsilniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Członkami PFPŻ są wiodące firmy i organizacje związane z szeroko rozumianym rynkiem żywności w Polsce. Federacja od wielu lat pomaga im w budowaniu mocnej pozycji na tym rynku. Swoją działalność opiera na trzech podstawowych filarach: organizacja, współpraca oraz oddziaływanie. Więcej informacji na: www.pfpz.pl

NTQ Intermodal Sp. z o.o. to firma transportowa, która mimo krótkiego czasu istnienia oferuje szeroko zakrojone usługi przewozowe intermodalne i obsługę ładunków kontenerowych. Firma działa na rynku od 2018 roku, jednak składają się na nią osoby o wieloletnim doświadczeniu, zarówno na szczeblu zarządzającym, jak i w samym zespole spedytorów. NTQ Intermodal zajmuje się transportem intermodalnym opartym o regularne stałe krajowe połączenia kolejowe. Oferta intermodalna uwzględnia pełną obsługę dokumentacyjną i szerokie doradztwo w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw przy założeniu cotygodniowego serwisu kolejowego do/z terminala kontenerowego w Ełku. Dodatkowym atutem jest możliwość organizacji transportu drogowy oraz transport bocznicowy do każdej dedykowanej bocznicy kolejowej. Więcej informacji na: www.ntqintermodal.pl

Savino Del Bene to międzynarodowa firma, świadcząca na terenie całego świata usługi spedycyjne w zakresie transportu morskiego, lotniczego i drogowego. Została założona we Florencji na początku XX wieku i przez dziesięciolecia rozwijała się, aby w efekcie zbudować pozycję największego włoskiego przewoźnika. Dzięki sieci ponad 270 biur i ponad 4500 pracownikom na pięciu kontynentach, firma zarządza usługami transportu lotniczego, morskiego i lądowego poprzez nawiązane relacje z najlepszymi przewoźnikami. W nawiązaniu do zapotrzebowania klientów - oferuje dostosowane do potrzeb rozwiązania logistyczne w zakresie wysyłki i dystrybucji wszelkiego rodzaju towarów. Savino Del Bene działa na polskim rynku od 2005 r. Więcej informacji: https://player.vimeo.com/video/380718577?directLink=true

ATC Cargo SA jest operatorem logistycznym oferującym kompleksowe rozwiązania z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw, dostosowane do indywidulanych potrzeb klientów. Działa od 2006 roku. Firma specjalizuje się w spedycji w zakresie „door to door” z wykorzystaniem transportu morskiego i usług pochodnych. W skład usług wchodzą nadto obsługa celna, aranżowanie wymaganych badań, magazynowanie towarów itp. W ofercie znajdują się też usługi organizacji transportu lotniczego, drogowego oraz z zastosowaniem rozwiązań intermodalnych. Więcej informacji na stronie: www.atc-cargo.pl/

KONTAKT:

kontakt@niedlaoplatydct.pl

2020 #niedlaoplatydct