Sprzeciw operatorów intermodalnych

Operatorzy intermodalni pozostają otwarci na kompromis

Na dotychczasowe próby polubownego rozwiązania kwestii opłaty manipulacyjnej, DCT Gdańsk pozostaje obojętny, dlatego pod auspicjami Polskiej Izby Spedycji i Logistyki zainaugurowana została inicjatywa, której celem jest zakomunikowanie silnego i stanowczego sprzeciwu ze strony branży TSL, operatorów intermodalnych, przewoźników kolejowych oraz importerów i eksporterów korzystających z usług transportu intermodalnego, wobec działań DCT Gdańsk.

Wierzymy, że w ten sposób uda się doprowadzić do uregulowania kwestii tzw. „opłaty manipulacyjnej”.

Postulaty inicjatywy

NIE DLA OPŁATY MANIPULACYJNEJ DCT GDAŃSK

POSTULAT I

DCT Gdańsk potwierdzi, że tzw. „opłata manipulacyjna” była i pozostaje opłatą infrastrukturalną za korzystanie z torów dojazdowych oraz bocznicy kolejowej terminala i tym samym podlega nadzorowi Urzędu Transportu Kolejowego – co w efekcie wykluczy możliwość dalszego, dowolnego kształtowania wysokości tej opłaty.

POSTULAT II

DCT Gdańsk w miejsce zryczałtowanej i obligatoryjnej tzw. „opłaty manipulacyjnej” wprowadzi do swojej taryfy katalog usług, które jest gotowy świadczyć na zlecenie operatorów intermodalnych.

Jeśli któryś z operatorów będzie zainteresowany ofertą DCT i będzie potrzebował danej usługi, to zleci terminalowi jej wykonanie i poniesie z tego tytułu wskazaną w katalogu opłatę.

2020 #niedlaoplatydct