Standardy i regulacje

Liniowe THC

Terminal Handling Charges

KLUCZOWE INFORMACJE

Zakres liniowego THC został ustandaryzowany w latach 90-tych XX w. i od tego czasu obowiązuje powszechnie, w niemal wszystkich portach europejskich— polskich portach formuła liniowego THC została przez armatorów wprowadzona w latach 2009-2013. Zgodnie z zasadami liniowego THC to przewoźnik morski jest klientem oraz odbiorcą usług terminalowych i to on opłaca wszystkie czynności wykonywane przez terminal, które związane są z transferem kontenera od bramy terminalu do jego załadunku na statek i odwrotnie— następnie rozlicza te koszty ze swoimi klientami pobierając od nich opłatę THC.

ZASADY LINIOWGO THC

Armatorzy rozliczają wszystkie koszty objęte liniowym THC bezpośrednio z terminalem niezależnie od środka transportu lądowego, którym kontener jest na terminal dostarczony lub z terminala odebrany. Zgodnie z obowiązującymi zasadami liniowego THC— rola i zadania, a także wszystkie koszty związane z organizacją transportu lądowego kontenera, zarówno dla przewoźnika drogowego, jak i dla operatora intermodalnego, zaczynają się i kończą na bramie terminalu morskiego.

REGULACJE LINIOWEGO THC

Szczegółowy zakres czynności objętych opłatą THC znajduje się w raporcie przygotowanym w 2008 roku na potrzeby Komisji Europejskiej.

2020 #niedlaoplatydct